Το Holter ρυθμού (Περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία) αναφέρεται στη συνεχή (24ώρη ή 48ώρη) ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Χρησιμοποιείται ηλεκτρονική συσκευή αρκετά μικρών διαστάσεων από την οποία εξέρχεται μια δεσμίδα 3-5 καλωδίων τα οποία καταλήγουν σε αντίστοιχους ακροδέκτες. Οι τελευταίοι με ειδικά αυτοκόλλητα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ασθενούς. Η συσκευή με μία ειδική ζώνη προσδένεται στη μέση συνήθως του ασθενούς.

Χρησιμεύει στην ανίχνευση και διάγνωση αρρυθμιών και των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.

Στην Κορυφή