Το 2015 αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από μια νέα αφετηρία την παροχή ιατρικής φροντίδας, ανανεώνοντας ένα ιατρείο 40 χρόνων στον Πειραιά. Ένα ιατρείο το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί ο πατέρας μου Στέλιος Χριστούλας, καρδιολόγος ο ίδιος, με μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια.

Το ιατρείο εκσυγχρονίστηκε με την αγορά ενός σύγχρονου μοντέλου υπερήχου και με όλη τη διάθεση να συνδυαστεί η εμπειρία του παλαιότερου με τον ενθουσιασμό του νέου. Απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, είτε για προληπτικό έλεγχο είτε για διάγνωση/παρακολούθηση καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στόχος μου δεν είναι μόνο η παροχή επιστήμης υψηλού επιπέδου αλλά πρωτίστως η επαφή γιατρού-ασθενούς για τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης που θα κρατήσει στο χρόνο.

 

{imageshow sl=9 sc=4 /}

Στην Κορυφή